Proiecte de hotarare 2017

Primaria Strejesti

Descarca proiect de hotarare privind acoperire deficit bugetar al sectiunii de dezvoltare si functionare.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din 21.12.2016.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare modificare TVA infiintare apa .pdf (171 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului 31.12.2016.pdf (140 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi .pdf (148 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind INSUSIREA BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT I.pdf (143 KB)
Descarca proiect de hotarare privind INSUSIREA BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC.pdf (143 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare TVA apa Mamura.pdf (177 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare TVA DC21A.pdf (164 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare TVA Pod.pdf (157 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare TVA pt investitia extinderea retelei de canalizare menajera.pdf (167 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare TVA Scoala Generala.pdf (157 KB)
Descarca proiect de hotarare privind REORGANIZARE SCOLARA .pdf (141 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte sedinta din 17.03.2017.pdf (130 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan de paza 2017.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 22.03.2017.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 27.02.2017.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind instrumentarea proiectului modernizare drumuri de exploatare agricola.pdf (165 KB)
Descarca proiect de hotarare privind majorarea tarifului pt prestarea serviciului public de salubrizare.pdf (143 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analizarea cererilor crescatorilor de animale depuse si inregistrate la Primaria Strejesti pt inchirierea de pajisti comunale pe 2017.pdf (141 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a CL din 31.03.2017.pdf (138 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei a CL din 22.03.2017.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 .pdf (182 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare cont executie din 31.03.2017.pdf (140 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 28.04.2017.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din 31.03.2017.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea consumului lunar de carburanti.pdf (138 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare PUZ pentru extindere limite intravilan.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare 2017.pdf (135 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea inventarului public.pdf (142 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind completarea inventarului public.pdf (48 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget local I.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte sedinta.pdf (130 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare a ordinii de zi.pdf (138 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare proces verbal sedinta ordinara din 25.05.2017.pdf (135 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social.pdf (138 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii spatiului comercial situat in incinta Dispensarului Uman.pdf (71 KB)
Descarca caiet de sarcini privind aprobarea inchirierii spatiului comercial situat in incinta Dispensarului Uman.pdf (118 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobare inchiriere spatiu comercial.pdf (73 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului executie la 30.06.2017.pdf (142 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi din 24.07.2017.pdf (142 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare .pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea PUZ pt extinderea limitelor intravilanului comunei Strejesti.pdf (141 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea salariilor de baza.pdf (143 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectific. bug. local al comunei Strejesti.pdf (144 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare inchiriere spatiu comercial situat in incinta dispensarului uman.pdf (71 KB)
Descarca caiet de sarcini aprobarea inchirierii spatiului comercial situat in incinta dispensarului uman.pdf (132 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a CL din 24.07.2017.pdf (120 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din 24.07.2017.pdf (114 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea valorii proiectului executie modernizarea infrastructurii rutiere de interes local si solicitarea scrisorii de garantie.pdf (127 KB)
Descarca proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Plataga Constantin.pdf (112 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare inventar bunuri care apartin domeniului privat.pdf (122 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind insusire inventar bunuri care apartin domeniului privat.pdf (67 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al com. Strejesti.pdf (101 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte sedinta pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2017.pdf (111 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico-economici pod.pdf (125 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi din data de 29.09.2017.pdf (119 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 30.08.2017.pdf (115 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Strejesti.pdf (116 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea strategiei locale 2014 - 2020.pdf (120 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local trim.III.pdf (101 KB)
Descarca proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al dnului Toader Dumitru.pdf (116 KB)


Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local la 30.09.2017.pdf (19 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii spatiului comercial situat in incinta dispensarului.pdf (39 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii spatiului comercial situat in incinta dispensarului.pdf (68 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 31.10.2017.pdf (59 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din 29.09.2017.pdf (54 KB)
Descarca proiect de hotarare privind implementarea proiectului sistem de supraveghere video in comuna Strejesti.pdf (44 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 31.10.2017.pdf (133 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 16.11.2017.pdf (133 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiilor consilierilor si stabilirea salariilor de baza.pdf (127 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public insusit prin HCL nr 8 din 2017.pdf (125 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2018.pdf (122 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.pdf (118 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri