Proiecte de hotarare 2018

Primaria Strejesti

Descarca proiect de hotarare privind acoperire deficit bugetar al sect de dezvoltare pe 2017 din excedentul anului 2016.pdf (115 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare organizare retea scoalara a unit de invatamant preuniversitar de stat pt anul scolar 2018-2019.pdf (99 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan de ocupare functii publice pt 2018.pdf (95 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobare plan de ocupare functii publice pt 2018.pdf (33 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare hcl nr 10 din 2014 privind stabilire perioada de depunere cereri crescatori de animale pt inchiriere pajisti com.pdf (97 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din 20.12.2017.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.12.2017.pdf (95 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi din data de 31.01.2018.pdf (94 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe 2018.pdf (114 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a CL din data de 14.02.2018.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din data de 31.01.2018.pdf (90 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare HCL nr. 6 din 31.01.2018.pdf (98 KB)
Descarca proiect de hotarare privind analizarea cererilor crescatorilor de animale depuse si inreg la primarie pt inchirierea de pajisti comunale pe 2018.pdf (117 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.02.2018.pdf (95 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al ședintei ordinare din data de 14.02.2018.pdf (89 KB)
Descarca proiect de hotarare privind planul de actiuni si lucrari de interes local desfasurate de benef de ajutor social pe 2018.pdf (96 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind planul de actiuni si lucrari de interes local desfasurate de benef de ajutor social pe 2018.pdf (53 KB)
Descarca proiect de hotarare privind tranmiterea in folosinta gratuita catre Sc.Gim.Strej. de Jos a unui microbuz scolar precum si a construc si supraf de teren destinare desf activ scolare.pdf (108 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind completarea si modificare inventar dom. public.pdf (55 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind modif si completarea inventarului bunurilor care apartin dom privat al comunei.pdf (58 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte sedinta pt lunile aprilie,mai si iunie 2018.pdf (112 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare plan de paza.pdf (121 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi din 30.03.3018.pdf (123 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al ședintei din 28.02.2018.pdf (118 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea si modificare inventar dom. public.pdf (125 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modif si completarea inventarului bunurilor care apartin dom privat al comunei.pdf (130 KB)
Descarca proiect de hotarare privind predare amplasament imobil-teren in supraf de 1839 mp.pdf (128 KB)
Descarca proiect de hotarare privind reabilitare scoala gimnaziala.pdf (59 KB)
Descarca referat privind alegere presedinte sedinta pt lunile aprilie,mai si iunie 2018.pdf (114 KB)
Descarca referat privind aprobarea ordinii de zi din 30.03.3018.pdf (109 KB)
Descarca referat privind aprobarea procesului verbal al ședintei din 28.02.2018.pdf (110 KB)
Descarca referat privind modif si completarea inventarului bunurilor care apartin dom public si privat al comunei.pdf (138 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare cont executie buget local.pdf (95 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare ordinii de zi din data de 27.04.2018.pdf (95 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din 30.03.2018.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind concesionare spatiu situat in incinta sediului admin din satul Strej de Sus in vederea infiintarii sedii secundare cabinete medicale.pdf (105 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea hcl nr 68 din 2017 ref la aprobarea organigramei.pdf (120 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobare indicatori tehnico econ pt investitia construire sediu primarie.pdf (99 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi din data de 31.05.2018.pdf (94 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27.04.2018.pdf (91 KB)
Descarca proiect de hotarare privind predare amplasament si asigurare conditii in ved executarii investitiei construire sediu primarie.pdf (98 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte sedinta pt lunile iulie, august si septembrie.pdf (131 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi din data de 28.06.2018.pdf (138 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.05.2018.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care apartin dom public insusit prin hcl nr 8 din 2017.pdf (143 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificarea hcl nr 74 din 2017 ref la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe 2018.pdf (157 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 19.07.2018.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.06.2018.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilire masuri pt eficientizarea activ. pers. responsabile cu completarea si tinerea la zi a registrelor agricole.pdf (144 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 19.07.2018.pdf (137 KB)
Descarca raport de avizare nr 56 din 2018.pdf (148 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bug local .pdf (143 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi din data de 20.08.2018.pdf (140 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 19.07.2018.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubrizare, aprobarea regulam. de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare si aprob. incheierii contract. de prest.servicii.pdf (212 KB)
Descarca proiect de hotarare privind obligatiile cetatenilor, instit.publice etc si stabilirea si sanctionarea unor contraventii pe raza comunei.pdf (215 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea taxelor locale pt ocuparea temporara a caminului cultural si pt comercializarea de produse agricole in incinta pietei.pdf (144 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local.pdf (146 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte sedinta pt lunile octombrie, noiembrie si decembrie.pdf (132 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea initierii demersurilor pt aprobarea PUG.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a CL din 27.09.2018.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din 20.08.2018.pdf (136 KB)
Descarca proiect de hotarare privind solicitare de acordare scrisoare garantie piata.pdf (147 KB)
Descarca proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2019.pdf (164 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt anul 2019.pdf (490 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 29.10.2018.pdf (139 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, nr de personal si stat. de functii ale personalului ap. de specialitate.pdf (145 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, nr de personal si stat. de functii ale personalului ap. de specialitate.pdf (81 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 27.09.2018.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind eliberarea autorizatiei de functionare pt persoanele care desf activ inregistrate in grupele CAEN 561, 563 si 932.pdf (170 KB)
Descarca proiect de hotarare privind insusirea bunurilor care apartin dom privat al comunei.pdf (137 KB)
Descarca anexa proiect de hotarare privind insusirea bunurilor care apartin dom privat al comunei.pdf (124 KB)
Descarca proiect de hotarare privind numirea Comisiei speciale pt intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc dom public si privat al comunei .pdf (140 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bug. local al com. Strejesti .pdf (147 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea incadrarii unui drum local in categ. de drum. comunale.pdf (148 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din 29.11.2018.pdf (135 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din 29.10.2018.pdf (134 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei.pdf (146 KB)
Descarca proiect de hotarare privind alegere presedinte sedinta pt lunile ianuarie, februarie si martie 2019.pdf (132 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a CL din data de 20.12.2018.pdf (140 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 29.11.2018.pdf (137 KB)
Descarca proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a planului anual de actiune la nivelul comunei pentru perioada 2019-2024.pdf (186 KB)
Descarca proiect de hotarare privind completarea HCL nr 73 din 2017 ref. la stabilirea indemnizatiilor cons. locali si stabilirea salariilor de baza.pdf (158 KB)
Descarca proiect de hotarare privind modificare act constitutiv al asoc. de dezv. intercom. Gradina-Strejesti si modif. statului asoc. de dezv. intercom. Gradinari-Strejesti.pdf (165 KB)
Descarca proiect de hotarare privind prelungire termen de valabilitate pug al comunei.pdf (142 KB)
Descarca proiect de hotarare privind rectificare buget al comunei Strejesti.pdf (155 KB)

Stiri MDRAP

Ultimele stiri